Znaleziono 2 artykuły

Marek Maciejko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zaskarżalność do sądu innych niż decyzje i postanowienia aktów i czynności administracji publicznej dotyczących uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych : wybrane zagadnienia Marek Maciejko s. 177-186
Zakres znaczeniowy pojęcia "zagarnięcie" w prawie karnym Marek Maciejko s. 216-230