Znaleziono 10 artykułów

H. Mackiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Biskupiec, st. I, gm. loco, woj. olsztyńskie H. Mackiewicz s. 106-107
Bartoszyce, gm. loco, woj. olsztyńskie, AZP 14-64/- H. Mackiewicz s. 112-113
Olsztyn, st. XXIV, wykop 7 H. Mackiewicz A. Mackiewicz s. 114-115
Biskupiec, st. I, gm. loco, woj. olsztyńskie, AZP 22-66/- H. Mackiewicz A. Mackiewicz s. 115
Olsztyn, st. XXIV, wykop 8 H. Mackiewicz A. Mackiewicz s. 115
Olsztynek, st. I, gm. loco, woj. olsztyńskie H. Mackiewicz A. Mackiewicz s. 115-116
Lidzbark Warmiński, st. XXI, gm. loco, woj. olsztyńskie, AZP 16-62/- M. Birezowska H. Mackiewicz A. Mackiewicz s. 122-123
Olsztyn - Kortowo, st. CXI, AZP 24-61/- H. Mackiewicz A. Mackiewicz s. 125-126
Reszel, st. II, gm. loco, woj. olsztyńskie, AZP 18-67/- H. Mackiewicz A. Mackiewicz s. 128
Olsztyn-Stare Miasto, st. XXIV (ul. Okopowa 18, 19), AZP 24-61/24 H. Mackiewicz A. Mackiewicz s. 272-273