Znaleziono 5 artykułów

Wojciech Maczkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O socjokrytyce : rysy charakterystyczne i perspektywy M. Pierrette-Małcużyńska Wojciech Maczkowski (tłum.) s. 95-118
Poetyka i przedstawianie Laurent Jenny Wojciech Maczkowski (tłum.) s. 239-269
Między słowem mówionym a pisanym : wypowiadanie i wypowiedzenie w greckiej poezji archaicznej Claude Calame Wojciech Maczkowski (tłum.) s. 297-322
Od lektury do parafrazy : uwagi o cytacie w średniowieczu Alain de Libéra Wojciech Maczkowski (tłum.) s. 331-344
Kontrapunkty Joyce'owskie André Topia Wojciech Maczkowski (tłum.) s. 345-371