Znaleziono 3 artykuły

Paweł Madejski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Latin in the contemporary Polish "street epigraphy" Paweł Madejski s. 9-22
'Pax deorum'? Paweł Madejski s. 109-119
Napisy i znaki pozostawione przez osoby przetrzymywane w aresztach i więzieniach Lublina w latach 1944–1953 Paweł Madejski s. 479-502