Znaleziono 1 artykuł

Ekaterina Magdalinskaja

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Textooбразующая роль модального микрополя необходимости в газетно-публицистическом дискурсе : (на материале русскиx и польскиx газет) Ekaterina Magdalinskaja Arina Tkaczenko s. 447-453