Znaleziono 3 artykuły

Aleksandra Maj

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedszkola Reggio Emilia we Włoszech miejscem rozkwitu dziecięcego potencjału Jolanta Bonar Aleksandra Maj s. 42-57
Metoda projektów jako strategia wcielania w praktykę idei wyłaniającego się programu Aleksandra Maj s. 86-98
Koncepcja stu języków dziecka w przedszkolach Reggio Emilia: o przełamaniu hegemonii języka werbalnego w dziecięcym procesie uczenia się Aleksandra Maj s. 112-120