Znaleziono 2 artykuły

Anetta Majchrzak-Jaszczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Popyt turystyczny i jego uwarunkowania ekonomiczno-społeczne : analiza porównawcza Anetta Majchrzak-Jaszczyk s. 113-124
Analiza wpływu czynnika dochodowego na wielkość i zróżnicowanie popytu turystycznego w krajach Unii Europejskiej w latach 2004–2014 Anetta Majchrzak-Jaszczyk s. 209-221