Znaleziono 9 artykułów

Bartosz Majchrzak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przedawnienie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec studenta obwinionego o popełnienie przestępstwa Bartosz Majchrzak s. 85-98
Kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej sprawowana przez organy nadzoru budowlanego Bartosz Majchrzak s. 111-130
"Osoba nieobecna" w rozumieniu art. 34 k.p.a. Bartosz Majchrzak s. 123-135
W kwestii zatwierdzenia (odmowy zatwierdzenia) ugody w ogólnym postępowaniu administracyjnym Bartosz Majchrzak s. 139-157
Charakter prawny odpowiedzialności zawodowej w budownictwie Bartosz Majchrzak s. 145-166
Problemy związane z określeniem prawa administracyjnego : (na podstawie poglądów doktryny) Bartosz Majchrzak s. 151-162
Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 13.10.2005 r. (sygn. VII SA/Wa 990 Bartosz Majchrzak s. 151-158
Wyłączenie pracownika organu administracji publicznej w świetle przepisów k.p.a Bartosz Majchrzak s. 155-179
Konsekwencje uchylenia art. 11 ustawy - Prawo ochrony środowiska : (wybrane uwagi) Bartosz Majchrzak s. 179-189