Znaleziono 4 artykuły

Jiři Majer

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Muzeum Górnicze pod otwartym niebem w Březových Horách, jego koncepcja i program budowy Jiří Majer
Dzieje gromadzenia źródeł materialnych dokumentujących rozwój techniki na ziemiach Czechosłowackich Jiří Majer s. 3-31
"Z dějin Vysoké skoly báňské v Přibrami", Jiři Majer, Přibram 1984 : [recenzja] Danuta Molenda Jiři Majer (aut. dzieła rec.) s. 239-242
Czechosłowackie periodyki i inne wydawnictwa ciągłe z zakresu historii przyrodoznawstwa i techniki Zbigniew Wójcik Jiři Majer (aut. dzieła rec.) Luboš Nový (aut. dzieła rec.) s. 365-370