Znaleziono 5 artykułów

Sylwester Makarski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw regionu podkarpackiego Sylwester Makarski s. 119-133
Marketing w pozarolniczych sferach agrobiznesu Sylwester Makarski s. 151-166
Rola produktów regionalnych i tradycyjnych w kształtowaniu tożsamości regionu : (na przykładzie woj. podkarpackiego) Sylwester Makarski s. 169-181
Kompetencje źródłem i warunkiem rozwoju innowacyjnej konkurencyjności firm Sylwester Makarski s. 219-225
Skłonność do konsumpcji produktów regionalnych szansą rozwoju lokalnego Sylwester Makarski s. 381-391