Znaleziono 6 artykułów

Elżbieta Maksymiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Porównanie mierników współliniowości Elżbieta Maksymiak s. 263-277
Warunek wystarczający oraz warunki konieczne do koincydencji zmiennej objaśniającej Elżbieta Maksymiak s. 279-286
Macierze brzegowe w niektórych metodach wykrywania oraz mierzenia natężenia współliniowości Elżbieta Maksymiak s. 311-317
O pewnej metodzie doboru zmiennych do modelu wielorównaniowego wykorzystującej zmodyfikowany współczynnik determinacji Elżbieta Maksymiak s. 325-330
    Zacytuj
  • Udostępnij
Koincydencja i efekt katalizy w modelu o macierzy korelacji minoryzowanej przez macierz uniwersalną Elżbieta Maksymiak s. 331-336
Minimalizacja efektu katalizy w metodach doboru zmiennych Elżbieta Maksymiak s. 355-361