Znaleziono 7 artykułów

Mira Malczyńska-Biały

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konsumeryzm w Stanach Zjednoczonych Ameryki Mira Malczyńska-Biały s. 100-108
Oblicze polubownych sposobów rozstrzyga- nia sporów konsumenckich w zjednoczonej Europie : analiza zjawiska na przykładzie województwa podkarpackiego Mira Malczyńska-Biały s. 165-176
Międzynarodowa konferencja naukowa „Wyzwania polityki bezpieczeństwa: historia i współczesność”, Lwów 16–18 czerwca 2016 roku Mira Malczyńska-Biały s. 194-196
Unia Europejska wobec potrzeby ochrony konsumentów Mira Malczyńska-Biały s. 253-261
The European Union and the Need to Protect Consumers Mira Malczyńska-Biały s. 262-271
"Europe as Empire : the Nature of the Enlarged European Union", Jan Zielonka, New York 2006 : [recenzja] Mira Malczyńska-Biały Jan Zielonka (aut. dzieła rec.) s. 269-272
Consumer policy in Poland's process of accession to the European Union Mira Malczyńska-Biały s. 333-341