Znaleziono 9 artykułów

Grzegorz Malec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kiedy Darwin stracił wiarę w Boga? Grzegorz Malec s. 38-54
Ewolucjonizm przed Darwinem: Matthew, Blyth, Wallace Grzegorz Malec s. 83-108
O budulcu okrętowym i uprawie drzew oraz krytyczne uwagi o autorach, którzy ostatnio podejmowali problematykę upraw Patrick Matthew Grzegorz Malec (tłum.) s. 109-126
Próba klasyfikacji „odmian” zwierząt w połączeniu z obserwacjami nietypowych zmian sezonowych i innych, które w sposób naturalny zachodzą u rozmaitych gatunków brytyjskich, lecz nie dają podstaw do wyodrębnienia odmian Edward Blyth Grzegorz Malec (tłum.) s. 127-146
Naturalizm metodologiczny w sporze ewolucjonizmu z kreacjonizmem w świetle poglądów Paula K. Feyerabenda Grzegorz Malec s. 131-154
W obronie uniformitaryzmu Bruce L. Gordon Agnieszka Biesiadecka (tłum.) Dorota Brylla (tłum.) Małgorzata Gazda (tłum.) Grzegorz Malec (tłum.) Radosław Plato (tłum.) Maciej Powąska (tłum.) Alicja Ratajczak (tłum.) Dariusz Sagan (tłum.) s. 133-149
O prawie, które kierowało pojawianiem się nowych gatunków Alfred Russel Wallace Grzegorz Malec (tłum.) s. 147-166
„Wzniosły jest pogląd, że Stwórca...”, czyli łapówka Darwina dla chrześcijan Grzegorz Malec s. 187-204
There Is No Darwin’s Greatest Secret Grzegorz Malec Mike Sutton (aut. dzieła rec.) s. 325-331