Znaleziono 1 artykuł

I. S. Malenin

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nowe uregulowanie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wyrządzonej szkody w ZSRR : [recenzja artykułu I. S. Malenina opublikowanego w czasopiśmie "Sowietskoje Gosudarstwo i Prawo", 1962, nr 10] J. R. I. S. Malenin (aut. dzieła rec.) s. 81-83