Znaleziono 3 artykuły

Piotr Maleszyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sytuacja sektora przedsiębiorstw a popyt na pracę w województwie lubelskim Piotr Maleszyk s. 73-83
Polityka zatrudnienia w realizacji celów spójności Unii Europejskiej Piotr Maleszyk s. 117-133
Dostosowania polskiego rynku pracy do wahań aktywności gospodarczej w latach 2008 - 2010 Piotr Maleszyk s. 129-140