Znaleziono 1 artykuł

Sigismund Adamowicz Malewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Woprosy istoriczeskogo matieralizma w trudach Ludwika Krzywickogo. Iz istorii formirowanija marksistskoj fiłozofii w Polsze", Sigismund Adamowicz Malewicz, Minsk 1971 : [recenzja] Henryka Hołda-Róziewicz Sigismund Adamowicz Malewicz (aut. dzieła rec.) s. 166-171