Znaleziono 3 artykuły

Irena Malinowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Współdziałanie policji z wybranymi podmiotami w zwalczaniu handlu ludźmi Irena Malinowska Wojciech Szczepański s. 168-184
Handel ludźmi na początku XXI wieku Irena Malinowska Wojciech Szczepański s. 185-207
"Mikołaj Zalaszowski. Polski prawnik XVII stulecia na tle ówczesnej nauki prawa", Irena Malinowska, Kraków 1960 : [recenzja] Irena Malinowska (aut. dzieła rec.) s. 507-508