Znaleziono 1 artykuł

Lucjan Malinowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Bajki śląskie.Ze zbiorów... Wybór, wstęp i oprac. E. Jaworskiej, red. H. Kapełuś. Słowo wstępne J. Krzyżanowskiego", Lucjan Malinowski, Warszawa 1973 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Lucjan Malinowski (aut. dzieła rec.) s. 281