Znaleziono 5 artykułów

Katarzyna Mamcarz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Akcje kopalni złota jako instrument inwestowania kapitału Katarzyna Mamcarz s. 139-149
Niedoszacowanie ceny emisyjnej akcji w pierwszej ofercie publicznej jako instrument sygnalizacji Katarzyna Mamcarz s. 151-160
Popyt na rynku złota Katarzyna Mamcarz s. 219-229
Wykup akcji własnych spółki jako instrument sygnalizacji Katarzyna Mamcarz s. 549-558
Niedoszacowanie ceny emisyjnej akcji w pierwszej ofercie publicznej jako instrument komunikacji spółek akcyjnych z inwestorami Katarzyna Mamcarz s. 649-661
    Zacytuj
  • Udostępnij