Znaleziono 2 artykuły

Iryna Manczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kryteria segmentacji rynku turystycznego miasta – zarys koncepcji Iryna Manczak s. 43-60
Instytucje kultury jako ogniwa dystrybucji marketingowych produktów miast Iryna Manczak s. 73-81