Znaleziono 1 artykuł

Alij Maow

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Metoda ekstrakcji cech opierająca się na stosowaniu dwuwymiarowej transformacji Fouriera dla cyfrowych obrazów radarowych przekształconych do układu biegunowego Alij Maow s. 317-322