Znaleziono 3 artykuły

Uładzimir Marchel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Dzisiaj i na wieki : poezje = Цяпер і назаўсёды : паэзія", Adam M-ski (Zofia Mańkowska), wybór i oprac. Jerzy Garbiński, oprac. przekładów w języku białoruskim Uładzimir Marchel, Warszawa - Mińsk 2004 : [recenzja] Inesa Szulska Jerzy Garbiński (aut. dzieła rec.) Adam M-ski (aut. dzieła rec.) Uładzimir Marchel (aut. dzieła rec.) s. 268-272
Mickiewicz a Puszkin : wzajemne przekłady Uładzimir Marchel s. 271-276
Кантамінацыйная білінгвальнасць у беларускім літаратурным працэсе Uładzimir Marchel s. 323-331