Znaleziono 2 artykuły

Jan Marczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czyszczenie laserem wybranych powierzchni kamiennych Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie Andrzej Koss Jan Marczak s. 39-44
Zagadnienie wykorzystania ablacji laserowej w usuwaniu wtórnych nawarstwień z powierzchni dzieł sztuki i obiektów zabytkowych w architekturze Jan Marczak s. 233-251