Znaleziono 17 artykułów

Maria Marczewska-Rytko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Democratic Thought in the Age of Globalization", red. Maria Marczewska-Rytko, Lublin 2012 : [recenzja] Jakub Nowak Maria Marczewska-Rytko (aut. dzieła rec.) s. 115-120
Szwajcarski system demokracji bezpośredniej Maria Marczewska-Rytko s. 129-139
"Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej w Polsce", red. Maria Marczewska-Rytko, Lublin 2010 : [recenzja] Marta Drabchuk Maria Marczewska-Rytko (aut. dzieła rec.) s. 137-141
"Europa i Polska na przełomie XX i XXI wieku. Wizje i realizacja", red. Maria Marczewska-Rytko, Lublin 2011 : [recenzja] Wojciech Ziętara Maria Marczewska-Rytko (aut. dzieła rec.) s. 143-144
Asioka jako twórca buddyzmu społecznego Maria Marczewska-Rytko s. 159-168
"Religia i polityka w globalizującym się świecie", Maria Marczewska-Rytko, Lublin 2010 : [recenzja] Dorota Maj Maria Marczewska-Rytko (aut. dzieła rec.) s. 165-168
"Digital democracy. Issues of theory and practice", K.L. Hacker, J. van Dijk, London-Thousand Oaks-New Delhi 2000 : [recenzja] Maria Marczewska-Rytko K. L. Hacker (aut. dzieła rec.) s. 180-183
"Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej we współczesnym Świecie", red. Maria Marczewska-Rytko, Lublin 2010 : [recenzja] Dawid Kamiński Maria Marczewska-Rytko (aut. dzieła rec.) s. 187-190
"Radicalism in Minnesota 1900-1960. A Survey of Selected Sources", Carl Ross, St. Paul 1994 : [recenzja] Maria Marczewska-Rytko s. 197-198
„Religia w świecie współczesnym : zarys problematyki religiologicznej", pod red. H. Zimonia, Lublin 2000 : [recenzja] Maria Marczewska-Rytko Henryk Zimoń (aut. dzieła rec.) s. 208-210
Sprawozdanie z drugiej azjatyckiej konferencji poświęconej etyce, religii i filozofii (marzec 2012) Maria Marczewska-Rytko s. 209-210
Międzynarodowa konferencja "Central & Eastern European Media & Communication Conference - Media, Power and Empowerment", Praga 27-28.04.2012 : [sprawozdanie] Maria Marczewska-Rytko Grażyna Stachyra s. 210-212
"Politologia w szkolnictwie wy zszym w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju", Janów k. Chełma, 19-21 września 1996 roku : [sprawozdanie z konferencji] Maria Marczewska-Rytko s. 255-257
‘A Secular Age’: Tracing the Contours of Religion and Belief (Mater Dei Institute of Education, A College of Dublin City University, 8–11 czerwca 2009 r. : [sprawozdanie z konferencji] Maria Marczewska-Rytko s. 275-276
Globalne niezadowolenie? Dylematy zmian. Sprawozdanie z Kongresu IPSA w Santiago de Chile 12–16 lipca 2009 r. Maria Marczewska-Rytko s. 277-279
Populizm a procesy modernizacyjne na gruncie latynoamerykańskim Maria Marczewska-Rytko s. 289-304
"Prairie populism. The fate of agrarian radicalism in Kansas, Nebraska, and Iowa, 1880-1892", Jeffrey Ostler, Kansas 1993 : [recenzja] Maria Marczewska-Rytko. Maria Marczewska-Rytko Jeffrey Ostler (aut. dzieła rec.) s. 333-337