Znaleziono 1 artykuł

Ewa Marczyńska-Witczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Procesy dezindustrializacji w aglomeracji łódzkiej w latach dziewięćdziesiątych Ewa Marczyńska-Witczak Wacława Starzyńska s. 25-32