Znaleziono 2 artykuły

Andrzej Margasiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pułapki diagnozy psychologicznej na przykładzie efektu Barnuma i tzw. syndromu dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych Andrzej Margasiński s. 85-99
Trendy cywilizacyjne wobec homoseksualizmu w kontekście koncepcji człowieka Andrzej Margasiński s. 397-414