Znaleziono 1 artykuł

Małgorzata Marks-Krzyszkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Źródła wiedzy o potrzebach i opiniach mieszkańców w zarządzaniu gminą wiejską Małgorzata Marks-Krzyszkowska s. 31-42