Znaleziono 3 artykuły

Katarzyna Martowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Inteligencja emocjonalna a sposób doświadczania i wartościowania siebie jako kobiety Katarzyna Martowska Emilia Wrocławska-Warchala s. 5-30
Z badań nad uwarunkowaniami kompetencji emocjonalnych Katarzyna Martowska Anna Matczak s. 5-18
Cechy środowiska rodzinnego a inteligencja emocjonalna dzieci Katarzyna Martowska s. 181-194