Znaleziono 3 artykuły

Mikołaj Martysiuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O adaptacji tzw. l średniego w języku rosyjskim Mikołaj Martysiuk s. 141-147
Функции девербативных существительных в предложении Mikołaj Martysiuk s. 161-170
Сопоставление сочетаемости имиени существительного и глагола Mikołaj Martysiuk s. 235-240