Znaleziono 2 artykuły

Wojciech Masłoń

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ portfela rynkowego oraz opóźnienia wybranych rynkowych czynników na przekrojowe stopy zwrotu Anna Czapkiewicz Wojciech Masłoń s. 97-106
Wpływ wybranych rynkowych czynników na oczekiwanie stopy zwrotu Anna Czapkiewicz Wojciech Masłoń s. 450-462