Znaleziono 5 artykułów

Tomasz Masłyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Partycypacja obywateli w rządzeniu : problemy polskiej samorządności Tomasz Masłyk Tomasz Piróg s. 7-12
Europejskie uniwersalia w perspektywie cyfrowych nierówności Tomasz Masłyk s. 85-108
Aktywni obywatele – analiza porównawcza osób działających w organizacjach trzeciego sektora w Polsce Tomasz Masłyk s. 121-138
Kapitał społeczny w Europejskich "welfare states" Tomasz Masłyk s. 151-170
Partycypacja społeczna czynnikiem rozwoju powiatu? Analiza opinii urzędników wybranych samorządów powiatowych województwa świętokrzyskiego Tomasz Masłyk Ewa Migaczewska s. 153-167