Znaleziono 1 artykuł

Marzena Maselewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ocena wskaźnikowa efektywności inwestowania w fundusze inwestycyjne o różnych strategiach w okresie bessy 2007 Marzena Maselewska s. 544-553