Znaleziono 4 artykuły

Piotr Masiukiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Doctrine of Public Good in Banking Versus State Intervention Piotr Masiukiewicz s. 55-67
Podatkowe instrumenty antykryzysowe Paweł Dec Piotr Masiukiewicz s. 231-239
Czynniki kreacji bańki cenowej na rynku nieruchomości Paweł Dec Piotr Masiukiewicz s. 401-408
Aplikacja stress testów w bankowości Paweł Dec Piotr Masiukiewicz s. 569-577