Znaleziono 3 artykuły

Maciej Mataczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Transgraniczne przeniesienie siedziby statutowej polskiej spółki handlowej za granicę Maciej Mataczyński s. 19-60
Rozgraniczenie statutu prawa papierów wartościowych od statutu prawa spółek handlowych w europejskiej regulacji ofert przejęcia spółki publicznej Maciej Mataczyński s. 77-89
W sprawie dopuszczalności udzielania przez adwokata substytucji radcy prawnemu Maciej Mataczyński Paweł Sowisło s. 101-108