Znaleziono 4 artykuły

Alicja Matczuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bibliografia prac Józefa Szymańskiego Alicja Matczuk s. 9-34
Teofil Żebrawski (1800-1887) jako bibliograf Alicja Matczuk s. 119-138
Bibliografia publikacji pracowników Zakładu Archiwistyki UMCS za lata 1998-2008 s. 213-231
"Bibliografia historii lubelskiego sportu", Dariusz Słapek, Ewa Zielińska, Lublin 2013 : [recenzja] Alicja Matczuk Dariusz Słapek (aut. dzieła rec.) Ewa Zielińska (aut. dzieła rec.) s. 281-286