Znaleziono 3 artykuły

Małgorzata Matlegiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przestrzenne zróżnicowanie atrakcyjności turystycznej województw w Polsce w 2008 roku Iwona Bąk Małgorzata Matlegiewicz s. 57-67
Usługowy charakter działalności pozarolniczej na przykładzie agroturystyki Małgorzata Matlegiewicz s. 227-233
Społeczny charakter turystyki i wypoczynku w aktywizacji osób niepełnosprawnych na przykładzie województwa zachodniopomorskiego Małgorzata Matlegiewicz s. 281-293