Znaleziono 2 artykuły

Gabriela Matusiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Opinie Sienkiewicza-epistolografa o kreacjach kobiecych : z warsztatu artystycznego twórcy Gabriela Matusiak s. 159-168
Państwo Wołodyjowscy jako małżeństwo nie tylko barokowe Gabriela Matusiak s. 279-302