Znaleziono 3 artykuły

Renata Matuszak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Etyka a zawód archiwisty Renata Matuszak s. 207-222
Sprawozdanie z II Toruńskich Konfrontacji Archiwalnych Teoria Archiwalna: wczoraj – Dziś – Jutro, Toruń, 3-4 grudnia 2009 r. Renata Matuszak Tomasz Matuszak s. 215-217
Sprawozdanie z konferencji Podręczniki archiwalne od koncepcji do realizacji, Toruń, 16 listopada 2011 r. oraz III Toruńskich Konfrontacji Archiwalnych Archiwistyka między różnorodnością a standaryzacją, Toruń 17-18 listopada 2011 r. : (Obchody sześćdziesięciolecia toruńskiej archiwistyki) Renata Matuszak Tomasz Matuszak s. 309-313