Znaleziono 3 artykuły

Anna Matuszewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykorzystanie odpadów biodegradowalnych do produkcji biogazu jako alternatywnego źródła energii odnawialnej Anna Matuszewska Marlena Owczuk Dorota Wardzińska Anna Zamojska-Jaroszewicz s. 133-144
Emisja zanieczyszczeń przy zasilaniu silnika ZS olejem napędowym z domieszką bioetanolu Joanna Czarnocka Anna Matuszewska Małgorzata Odziemkowska s. 139-146
Potencjał metanogenny mieszanek substratów pochodzenia rolniczego Anna Matuszewska Marlena Owczuk Dorota Wardzińska Anna Zamojska-Jaroszewicz s. 147-159