Znaleziono 7 artykułów

Kazimierz Matwiejuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Celebracja Eucharystii w Ormiańskim Kościele Katolickim Kazimierz Matwiejuk s. 107-125
Królowa Apostołów na podstawie formularza ze Zbioru Mszy o Najświętszej Maryi Pannie Kazimierz Matwiejuk s. 117-133
Baptyzmalny charakter Wigilii Paschalnej Kazimierz Matwiejuk s. 151-171
Duch Święty a Matka Boża w liturgii bizantyjskiej Kazimierz Matwiejuk s. 207-237
"Triduum paschalne. Trzy noce Chrystusa zdradzonego i ukrzyżowanego, który zmartwychwstał", Kazimierz Matwiejuk, Siedlce 2015 : [recenzja] Kazimierz Matwiejuk (aut. dzieła rec.) s. 286
"Celebracja Eucharystii w różnych obrządkach liturgicznych", Kazimierze Matwiejuk, Ząbki 2014 : [recenzja] Kazimierz Matwiejuk (aut. dzieła rec.) s. 489-490
"Recepcja odnowy liturgicznej Soboru Watykańskiego II w Diecezji Siedleckiej", Kazimierz Matwiejuk, Siedlce 1999 : [recenzja] Tadeusz Syczewski Kazimierz Matwiejuk (aut. dzieła rec.) s. 514-516