Znaleziono 1 artykuł

Alojzy Stanisław Matyniak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Swoiste cechy łużyckiej bajki ludowej", Alojzy Stanisław Matyniak [w:] "Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4", Warszawa 1972 : [recenzja] Elżbieta Jaworska Alojzy Stanisław Matyniak (aut. dzieła rec.) s. 264