Znaleziono 1 artykuł

Wiesław Matyskiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Koncepcja czwartego świata w encyklice Jana Pawła II "Sollicitudo rei socialis" Wiesław Matyskiewicz s. 155-165