Znaleziono 1 artykuł

Franka Maubach

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Świadek historii : swobodne wspominanie a krytyka źródła historycznego – o ambiwalencji metody w zachodnioniemieckiej oral history około roku 1980 Franka Maubach s. 39-72