Znaleziono 6 artykułów

Wiesław M. Maziarz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zachowania marketingowe operatorów na rynku usług telefonii komórkowej w Polsce : wybrane aspekty Wiesław M. Maziarz s. 135-144
Strategiczne kierunki kształtowania rynku usług telekomunikacyjnych w warunkach społeczeństwa informacyjnego w Polsce Wiesław M. Maziarz s. 179-185
Marketing jako instrument zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw społecznych Wiesław M. Maziarz s. 243-251
Konwergencja jako czynnik determinujący przemiany na rynku usług telekomunikacyjnych Wiesław M. Maziarz s. 619-629
Perspektywy rozwoju technologii dostępowych w warunkach tworzenia społeczeństwa informacyjnego w Polsce Wiesław M. Maziarz s. 741-747
Zagrożenie wykluczeniem w warunkach funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego Wiesław M. Maziarz s. 773-781