Znaleziono 3 artykuły

Wiesław Michał Maziarz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kształtowanie oferty usługowej przez operatorów telefonii komórkowej w Polsce na konkurencyjnym rynku Wiesław Michał Maziarz s. 382-388
Outsourcing na rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce Wiesław Michał Maziarz s. 403-411
Wpływ innowacyjnej sieci dostępowej FTTH na kształtowanie rynku usług telekomunikacyjnych w Polsce Wiesław Michał Maziarz s. 681-688