Znaleziono 3 artykuły

Małgorzata Mazurek-Chwiejczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Preferencje podatkowe dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych Małgorzata Mazurek-Chwiejczak s. 129-139
Podatki lokalne w systemie finansowania samorządów - doświadczenia krajów OECD Małgorzata Mazurek-Chwiejczak s. 155-164
Opodatkowanie nieruchomości w państwach OECD Małgorzata Mazurek-Chwiejczak s. 237-251