Znaleziono 3 artykuły

Zofia Mazurek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przemiany ekonomiczno-społeczne w guberni lubelskiej po reformie uwłaszczeniowej Zofia Mazurek s. 57-112
Walka chłopów Ordynacji Zamojskiej o prawa serwitutowe w końcu XIX wieku Zofia Mazurek s. 197-220
Sytuacja ekonomiczna i społeczna na wsi lubelskiej po reformie uwłaszczeniowej 1864 r. Zofia Mazurek s. 211-252