Znaleziono 1 artykuł

Boris Nikołajewicz Mazurmowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Rozwitok zoołogii na Ukraini", Boris Nikołajewicz Mazurmowicz, Kijiw 1972 : [recenzja] Stanisław Brzozowski Boris Nikołajewicz Mazurmowicz (aut. dzieła rec.) s. 361-362