Znaleziono 1 artykuł

Zofia Mejszutowicz-Bocheńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Tadeusz Bułharyn w życiu literackim Rosji pierwszej połowy w. XIX", Zofia Mejszutowicz-Bocheńska [w:] "Polacy w życiu kulturalnym Rosji”, Red. R.Łużny, Wrocław 1986 : [recenzja] Anna Bujnowska Zofia Mejszutowicz-Bocheńska (aut. dzieła rec.) s. 362