Znaleziono 1 artykuł

Julia Melentiewa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czytelnictwo jako narzędzie kształtowania rzeczywistości (na kanwie koncepcji noosfery Władimira Wiernadskiego) Julia Melentiewa Jacek Wojciechowski (tłum.) s. 251-258